image
SUPPORTING CLEAN ENERGY GOALS
AND INDUSTRY DEVELOPMENT
IN VIET NAM THROUGH STANDARDS
18-19 April 2023, Hanoi, Viet Nam

CHƯƠNG TRÌNH

Chuyển đổi năng lượng sạch là một ưu tiên quốc gia quan trọng đối với Việt Nam. Việc hỗ trợ quốc gia thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính và đạt được tham vọng khí thải nhà kính bằng không vào năm 2050 là điều vô cùng cấp thiết. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi năng lượng sạch là quá trình tiềm năng giúp tạo ra các cơ hội kinh tế mới cho ngành công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cho các công ty trong nước và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm cách chuyển đổi sang các ngành có giá trị gia tăng cao hơn.

Hội nghị này sẽ tập trung vào bối cảnh hiện tại và các cơ hội điện khí hóa ở Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là Xe điện (EV) và Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Hội nghị sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo có tư tưởng để chia sẻ tiến trình phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến điện khí hóa, thảo luận về những thách thức tiềm tàng cản trở tiến trình điện khí hóa ở Việt Nam và tiêu chuẩn có thể đóng vai trò như thế nào trong việc tìm kiếm các giải pháp hợp lý. Những câu chuyện thành công và thực tiễn tốt nhất từ các quốc gia khác, đặc biệt là Singapore, cũng sẽ được chia sẻ để truyền cảm hứng cho những cách tiếp cận và sáng kiến mới.

Ngoài hội nghị vào ngày 18 tháng 4, một hội thảo kỹ thuật sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 dành cho những đại biểu được mời tham gia xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam về điện khí hóa hoặc các bên liên quan chính thực hiện các tiêu chuẩn này. Các diễn giả chuyên gia sẽ cung cấp thông tin chi tiết thực tế về các tiêu chuẩn liên quan đến sạc và pin xe điện. Thông qua một phiên thảo luận bàn tròn được dẫn dắt bởi điều phối viên, các đại biểu sẽ thảo luận về những thách thức và cơ hội đối với Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị cho sự hợp tác đang diễn ra giữa STAMEQ và UL Standards & Engagement.

Hội nghị và hội thảo sẽ là cơ hội quý giá để các đại biểu hiểu sâu hơn về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực điện khí hóa và kết nối với các chuyên gia khác trong lĩnh vực này.

CONFERENCE PROGRAM - 18 APRIL 2023

(Draft program subject to changes)

Time (VN)

Program

08:30 - 09:00

Registration

09:00 - 09:30

Opening Remarks

Dr. Ha Minh Hiep, Director-General, STAMEQ

&

Dr. David Steel, Executive Director, UL Standards & Engagement

09:30 - 10:00

Introduction of conference and UL Standards & Engagement

Mr. Kolin Low, Regional Director, UL Standards & Engagement

10:00 - 10:30

Group photo & coffee break

10:30 - 11:00

Lithium-Ion Battery safety research and standards trend

Dr. Carl Wang, Research Director, UL Solutions

11:00 - 11:30

Overview of international standards for EV and ESS batteries

Ms. Rebecca Le, Principal Engineer, Energy & Industrial Automation, UL Solutions

11:30 - 12:00

Overview of international standards and technical requirements for EV charging stations

Mr. Richard Lee, Staff Engineer, Energy & Industrial Automation, UL Solutions

12:00 - 13:00

Networking lunch

13:00 - 13:30

Charging Infrastructure Development in Vietnam & The Main Obstructions to be Removed

Assoc. Prof. Dam Hoang Phuc, Director of Automotive Engineering Program, Hanoi University of Science and Technology

13:30 - 14:00

The Need to Develop A Standard System for Batteries energy storage BESS in Vietnam

Mr. Mai Van Tai, Researcher, Institute of Energy Viet Nam

14:00 - 14:30

Sharing of good practices from Singapore - EV safety and risk mitigation in Singapore

Dr. Chiam Sing Yang, Technical Director, Singapore Battery Consortium

14:30 - 15:00

Sharing of good practices from Singapore - Repurposing batteries and ESS from Industry Perspective

Dr. Lionel Moh, Head of ESS, Genplus Pte Ltd

15:00 - 15:30

Coffee Break

15:30 - 15:50

EV development in Vietnam from an ESG perspective

Dr. Morgan Carroll, ESG Director, Vingroup/ VinFast

15:30 - 16:10

Multiple-pathway approach toward Net Zero targets

Mr. Trung Hieu Nguyen, Head of Business Planning Division, Toyota Vietnam

16:10 - 16:30

Qualification scheme in Viet Nam and future plan

Mr. Nguyen Van Quyen, Engineer - Lead Auditor, QUACERT

16:30 - 17:15

Panel discussion & Next Step

Co-moderator:

Ms. Vu Thi Tu Quyen, Acting Director, International Cooperation, STAMEQ

&

Mr. Kolin Low, Regional Director, UL Standards & Engagement

17:15

END

TECHNICAL ROUNDTABLE WORKSHOP PROGRAM - 19 APRIL 2023

(Draft program subject to changes)

Time (VN)

Program

09:00 - 09:20

Opening Remarks:

 • Dr. Trieu Viet Phuong, Deputy Director, Viet Nam Standards & Quality Institute
 • Dr. David Steel, Executive Director, UL Standards & Engagement

09:20 - 09:30

Photo taking

09:30 - 10:30

Technical Session 1 - EV Charging standards

 • Overview Speakers:
  - Mr. Richard Lee, Staff Engineer, Energy & Industrial Automation, UL Solutions
  - Dr. Chiam Sing Yang, Technical Director, Singapore Battery Consortium
  - Ms Doan Thi Thanh Van, Head of Electric and Electronic Division, Viet Nam Standards & Quality Institute
  - Ms Kim Chi Nguyen, Charging Station Development Center Act. Director, VinFast

10:30 – 10:50

Coffee Break

10:50 – 12:00

Technical Session 1 - EV Charging standards (Continued)

 • Plenary discussion by all
  Co-moderators: Dr Trieu Viet Phuong & Mr. Kolin Low, Regional Director, UL Standards & Engagement

12:00 - 13:30

Networking lunch

13:30 - 16:00

Technical Session 2 - Battery and Circular Economy for Battery

 • Overview speakers:
  - Dr. Carl Wang, Research Director, UL Solutions
  - Ms. Rebecca Le, Principal Engineer, Energy & Industrial Automation, UL Solutions
  - Dr. Lionel Moh, Head of ESS, Genplus Pte Ltd
  - Ms Doan Thi Thanh Van, Head of Electric and Electronic Division, Viet Nam Standards & Quality Institute
 • Plenary discussion by all
  Co-moderators: Mr Nguyen Van Khoi, Director of Standards Development, STAMEQ & Mr. Kolin Low

16:00 - 17:30

Coffee Break & Networking

17:30

END